આવતા વર્ષની મરચીની ખેતીમાં આ વર્ષની સફળતા માંથી શીખીને બીજ પસંદ કરજો , સર્વે માં ભાગ લ્યો
આપણે સામુહિક રીતે આપણા 1100 થી વધુ ખેડૂતોનો સર્વે કરી આપણે ક્યુ બીજ પસંદ કરવું તે નક્કો કરશું , સફળ થયેલી 4-5 જતો માંથી આવતા વર્ષની પસંદગી કરવી જોઈએ એટલે આપણે એક સર્વે કરી રહ્યા છીએ તેમાં ભાગ લઈને તમારી સફળ ખેતી ની વાત જણાવજો તેના આધારે આવતા વર્ષની પસંદગી કરીશું , 

બધા બીજ માં અમુક અમુક સારા ગુણો  હોઈ છે , સૌથી મોટો ગુણ રોગપ્રતિકાર શક્તિ અને ઉત્પાદન ની ક્ષમતા અગત્ય ની છે, આવતા વર્ષે જો 10 વીઘા વાવો તો એકજાત આપણે નથી કરવી  , કોને ખબર આવતા વર્ષનું હવામાન કેવું રહેશે ?  બીજની પસંદગી આપણે આપણા બધાના  અનુભવ ને આધારે કરશુ જેથી આવતા વર્ષની આપણી મરચી ની ખેતી સારી થાય  , ખેતરની વાત ટેલિગ્રામ સાથે જોડાયેલા રહેશો તો મરચીની સાચી ખેતી કેમ કરાય તે  માહિતી આ વર્ષની જેમ સતત મળતી રહેશે અને આ વર્ષે જેવી સફળતા મળી તેના કરતા વિશેષ સફળતા મેળવશુ  
-- --


0 comments