હ્યુમિક એસિડના ફાયદા શું છે? 2
હ્યુમિક એસિડના ફાયદા શું છે?

આરોગ્યપ્રદ છોડ અને વધુ પાકની ઉપજ માટે હ્યુમિક એસિડનો ઉપયોગ થાય છે. 

છોડ ની અંદર પોષક તત્વોનું પ્રમાણ વધારે છે

જમીનમાં જળ-સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતામાં વધારો કરે છે. 

જમીનની એકંદર રચનાને સુધારે છે.

માઇક્રોબાયલ એટ્લે કે સુક્ષ્મ્તત્વ ની પ્રવૃત્તિને ઉત્તેજિત કરે છે

જમીનના પીએચ નિયમન કરે છે.

જમીનમાંથી ચેલેટ્સ.આયર્નનો વપરાશ વધારીને આયર્ન ક્લોરોસિસની ઉણપ ને  દૂર કરવામાં મદદ કરે છે

વનસ્પતિના આરોગ્યને સુધારે છે, છોડની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ માં વધારો થાય છે.

મૂળ વૃદ્ધિને ઉત્તેજિત કરે છે, જે પાકની માત્રામાં વધારો કરે છે જેથી કરીને સામાન્ય  છોડ કરતાં  જડપથી વિકસિત થાય છે. અંકુરણ પણ  વધે છે

-- --
0 comments