મરચી માં પ્રતિકાર શક્તિ માટે પીએસએપી નામના ખાતર ની રસી તમે પણ મુકો


મરચી ની ખેતી માં  છોડ ને બાયોટિક અને એબાયોટિક એટલેકે જૈવિક દબાણ અને અજૈવિક દબાણ માંથી બચાવવા આવી ગયું પી એસ એ પી   નામનું નવું મોલેક્યુલ 

આપણે મરચી ને જરૂરી પોષણ આપી ને છોડ ને સક્ષમ બનાવી દેવો હોય તો  

મરચી માં પ્રતિકાર શક્તિ આવે તેવી રસી મૂકી દેવી  

જે ખેડૂતો પીએસએપી નો  પ્રયોગ  શરુ કર્યો તેના અનુભવો ખુબ સારા  છે , 

પુનાના એક વૈજ્ઞાનિક શ્રી ડો .પ્રશાંત નંદારગીકર દ્વારા  રિસર્ચ મોલેક્યુલ પીએસએપી નામનું અજોડ તત્વ બનાવ્યું  છે, આજે મહારાષ્ટ્રના  મરચી ઉગાડનાર ખેડૂત પીએસએપી 90%  ને વરદાન સમજે છે, કારણ કે તે મરચી માં રસી મુક્યા  નું કાર્ય કરે છે 


રાજકોટ જિલ્લામાં આ પ્રયોગ કરી ને ખેડૂતો સફળ થયા છે , ચાલો  મરચીની ખેતી માં ક્રાન્તિ  લાવીએ  

પીએસએપી મેળવવું ક્યાંથી ? 9825229766

છંટકાવ પછી તમે કહેશો  મેં મરચી માં રસી મુકાવી  

શું તમે મરચી ના વિવિધ રોગો સામે મરચી ને સક્ષમ બનાવવા  માંગો છો ? 

તો દર 10 દિવસે 150 ગ્રામ પ્રતિ પંપ પી એસ એ પી નો છંટકાવ નિયમિત શરુ કરો,  કુરિયેર થી નજીક ના તાલુકા સ્થળે મંગાવો 

0 comments