ઝાકળ આવવાથી 12 થી 14 કલાક લાલ મરચા છોડમાં ભીના રહે તો કઈ વાંધો આવે ?8

Anthracnose of chilli in Thailand |opallpyp - YouTube


મિત્રો, આપણા પાકને અને આપણી આવક ને સૌથી વધુ નુકસાન કરતી પરિસ્થિતિ  એટલે રોગ , 
રોગ આવી ગયા પછી પાન ખરે તે બેક્ટેરિયલ સ્પોટ હોય કે મરચા પાકે ત્યારે એન્થ્રેક્નોઝના ડાઘ પડે તે રોગ હોય આ  આપણા માટે નુકસાની નો સોદો બને એમાંય આ તેજી 

એટલે રોગને તો આવે ત્યાં જ નિયંત્રણ કરવો સારો અથવા આવવાના કારણો જણાય કે તરત જ પગલાં લેવા. 

હવે 12 થી 14  કલાક છોડ. ઝાકળ થી ભીના રહ્યા તો બીજે દિવસે ફુગનાશક છાંટવી પડે તો મરચીની તેજી નો લાભ મળે નહીંતર બધું ફોર્વર્ડમાં જાય ભાઈ  


ફરી ૨ - ૫ દિવસ પછી સતત 12-14 કલાક  પાન ભીના રહ્યા તો ફરી છાંટો 12-14  કલાકથી ઓછા ભીના રહ્યા તો છાંટવાની જરૂર નથી. આવું ધ્યાન નહિ રાખો તો મરચાનો પાકા ફળો નો આ રોગ આવશે ત્યારે તને 125 રૂપિયા નો પંપ થાય તેવી દવા ના છંટકાવ કરશો  તોય કાઈ ફેર નહિ પડે તો પછી આખું ચોમાસુ અને શિયાળો ધ્યાન રાખો , જેટલી વાર પાંદડા સતત ભીના રહ્યા તેટલી વાર છાંટો 

 છંટકાવ કરતા રહો મજૂરી ખર્ચ ભલે વધે પરંતુ સામાન્ય દવાથી તમે રોગ આવતો જ અટકાવી શકશો..

0 comments